vanredno ili vandredno

Sledeća nedoumica koja nas mami da je rešimo je pitanje kako se kaže vanredno ili vanredno. Ukoliko se osvrnemo i na gramatiku i kulturu naići ćemo samo na jedan odgovor, a to je da je jedino pravilno reći vanreno.

Kako se piše ispravno vanredno ili vandredno

Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno napisati vanredno. Ova reč označava nešto što se nalazi izvan reda, a kada ćemo je upotrebiti uvidećemo iz sledećih primera.

Primeri korišćenja date reči

  • Moj sin završava vanredno srenju školu.
  • Moraćemo da pokušamo vanredno, jer nemamo vremena.
  • Pored svoje škole, Mila je upisala još jednu školu vanredno.

Leave A Comment?