vakum ili vakuum

U srpskom jeziku postoje mnoge reči koje stvaraju varku pri izgovoru, te onda mnogi greše i u pisanju. Kako se kaže pravilno vakum ili vakuum je pitanje koje muči mnoge od nas. Ova reč nosi poreklo od latinske reči vakuum, te s toga jedino pravilno je vakuum.

Kako se piše ispravno vakum ili vakuum

Po svim gramatičkim načelima koje nalaže naš pravopis ispravno je napisati vakuum, sa dva slova u. Iz direktnih primera najbolje ćemo videti kako i kada se ova reč upotrebljava.

Primeri upotrebe

  • Vakuum je prazan, bezvazdušni prostor.
  • Da li su ti proizvodi vakuumirani?
  • Moramo vakuumirati sve te suhomesnate proizvode.

Leave A Comment?