videćemo ili vide ćemo

Sigurno su se mnogi nekada zapitali kako treba pravilno zapisati određene reči. Sada nećemo razmišljati kako se kaže, već kako se piše reč videćemo, spojeno ili pak treba napisati vide ćemo odvojeno.

Kako se piše ispravno videćemo ili videćemo

Pravopis srpskog jezika nalaže da je ispravno koristiti oblik videćemo. Piše se spojeno kao jedna reč. Ovde govorimo o prostom obliku glagola videti u futuru, i kao takav jedino je ispravno pisati ga na taj način.

Primeri korišćenja date reči

  • Videćemo da li će mama danas stići na vreme.
  • Polako, videćemo na kraju filma šta će se dogoditi.
  • Videćemo koliko košta ta majica, pa ćemo odlučiti.

Leave A Comment?