Brže-bolje ili bržebolje

U bogatom srpskom jeziku postoje i simetrične veze, za koje mnogi možda nisu ni čuli. No, kada naiđemo na njih za sobom ćemo poneti i nekolicinu pravila. Kako se kaže pravilno to smo već ustanovili, ali kako se pravilno piše reč brže-bolje ili bržebolje, otkriće nam naredni tekst.

Kako se piše ispravno brže-bolje ili bržebolje

U pisnom tekstu srpski pravopis nalaže nam da se kod simetričnih veza uvek piše crtica. Tako da ćemo i ovu reč napisati pravilno brže-bolje sa crticom između. To su dve reči koje spaja crtica, jer je to udvojeni prilog, koji će nam jasniji postati kada vidimo konkretne primere.

Primeri upotrebe

  • Ne želimo da on brže-bolje poželi da ode kući.
  • Brže-bolje je kupila haljinu, iako ne zna ni da li će ići.
  • Oni su brže-bolje kupili psa, ne misleći na to kolika je to obaveza.

 

Leave A Comment?