Bosanka ili bosanka

Uvek nam je nedoumice stvarala gramatika koja ima veze sa teritorijalnom pripadnošću, tačnije sa imenima stanovnika. Kako se kaže za ženskog žitelja Bosne? Ovo pitanje je veoma često, a tačan odgovor na to je Bosanka. Sada nam nadolazi nova dilema da li se piše malim ili velikim slovom.

Kako se piše ispravno Bosanka ili bosanka

Kada u pisanom tekstu naiđemo na ovu reč, zapitaćemo se da li se imena stanovnika pišu velikim slovom. Da, pravopis tako nalaže. Ovde govorimo o vlastitoj imenici koja na svom početku zahteva veliko slovo. Naredni redovi će nam kroz direktne primere najbolje prikazati ovu reč.

Primeri upotrebe

  • Moja majka je Bosanka i ona se time ponosi.
  • Markova devojka je Bosanka pa će verovatno ići kod njenih na leto.
  • Nije bitno da li je Bosanka ili Makedonka, bitno da ima dobru dušu.

Leave A Comment?