Budzašto ili bud zašto

Nastavljamo dalje da rešavanjem gramatičkih nedoumica. Dođosmo do pitanja kako se kaže budzašto ili bud zašto. Ovu reč inače koristimo kada želimo da istaknemo da je nešto veoma jeftino. Ona spada u priloge te se prefiks spaja sa osnovicom i dolazimo do toga da je pravilno budzašto.

Kako se piše ispravno budzašto ili bud zašto

Da bismo ispoštovali pravopis srpskog jezika jedino ispravno je napisati budzašto, spojeno bez razmaka. Najbolje ćemo kroz direktne primere videti kako se koristi ovaj prilog.

Primeri upotrebe

  • Maja automobil prodaje jako dugo, prodala bi ga budzašto.
  • Nemoj davati toliko jeftino stan, pa to je budzašto prodato.
  • Da li znate da neko nudi neki plac budzašto ovde u selu?

Leave A Comment?