Bubamara ili buba mara

Pravopis srpskog jezika ume da bude veoma zanimljivog karaktera. Mnoštvo pravila se prepliće i čini nas sve veštijima. Svi znamo kako se kaže bubamara, ali nisu svi baš sigurni kako ćemo je pravilno napisati.

Kako se piše ispravno bubamara ili buba mara

Ovde govorimo o složenici koja je nastala od dveju reči. Pravilo srpskog jezika je da se one spajaju, te dolazimo do informacije da je pravilno napisati spojeno, bubamara.  Evo nekoliko primera direktne primene ove reči.

Primeri upotrebe

  • Svako dete je bar jednom imalo susret sa bubamarom.
  • Da li je ovuda proletela bubamara?
  • Bubamara čuva red na našoj maloj livadi.

Leave A Comment?