hijerarhija ili hijararhija

Kako se kaže pravilno hijerarhija ili hijararhija? Teška za izgovor, ali ne toliko komplikovana kada je pravopis u pitanju. U srpskom jeziku ispravno je reći hijerarhija. Nema mnogo gramatičkih pravila u ovoj nedoumici. Moramo samo obratiti pažnju na poreklo ove reči koja dolazi od složene grčke reči hierarchia, koja u […]

hemijska ili hemiska

Kako se kaže ispravno hemijska ili hemiska? Pravilno je u srpskom jeziku reći hemijska. Moramo se osvrnuti na pravopis i gramatiku u svakom slučaju, iako često u razgovoru koristimo istu. Pravilo je da se osnova ne može menajti kada je u pitanju tvorba reči. Ova reč nastala je od reči […]

hvaliti ili faliti

Pred nama je zanimljiva nedoumica. Često koristitmo datu reč, a sada moramo rešiti kako se kaže pravilno hvaliti ili faliti? U srpskom jeziku ispravno je hvaliti. Pravopis je bio jasan da je ovde reč o glagolu hvaliti, koji se koristi kada se nekom udeljuju komplimenti. Glagol faliti, pak ima značenje […]

helihopter ili helikopter

Često u srpskom jeziku možemo čuti nedoumicu kako se kaže ispravno helihopter ili helikopter? Pravilno je helikopter. Nema mnogo objašnjivanja u ovom primeru barem kada je naš pravopis u pitanju. Reč helikopter potiče od grčkih reči heliks i steron, što u prevodu znači spirala i krilo. Možemo odmah preći na […]

hoćemoli ili hoćemo li

Kako se piše pravilno hoćemoli ili hoćemo li? Glagoli uvek imaju spremne nedoumice kojim ćemo se pozabaviti. Tačan odgovor je hoćemo li. Ispravno je pisati reč odvojeno. Pravopis je uvek voljan da nam pruži i dodatna objašnjenja. Pravilo glasi da se upitna rečca li uvek piše razdvojeno od glagola i […]

futrola ili fotrola

Kako se kaže pravilno futrola ili fotrola? Ovo je jedna vrlo česta nedoumica kada je srpski pravopis u pitanju. Samo jedan oblik je pravilan, a to je futrola. Kako se piše ispravno futrola saznaćemo iz pripremljenih primera, a sada ćemo se samo podsetiti odakle to vodi poreklo ova reč. Ona […]

frajer ili fraer

Srpski jezik je veličanstven i bogat, te kao takav uvek nas iznenadi sa novom nedoumicom. Kako se kaže pravilno frajer ili fraer? Da bismo ispoštovali jezičke i gramatičke osnove našeg jezika govorićemo frajer. Pravopis ovde nije imao mnogo posla, jer postoje jednostavna pravila koja se moraju poštovati bez posebnih pravopisnih […]

filozofija ili filosofija

Kako se kaže ispravno filozofija ili filosofija? Odgovor na ovu nedoumicu većina nas ima spreman, ali je pravopis rešio malo da nam pojasni. Pravilno je reći filozofija. Data reč nastala je od grčke reči filosofia što znači voleti mudrost. Nema dodatnih gramatičkih promena te možemo odmah preći na primere koji […]

fotomodel ili foto model

Sve reči koje imaju prefiks foto sada su se nasmejale. Postavlja nam se pitanje kako se piše pravilno fotomodel ili foto model? U srpskom jeziku ispravno je foto-model, sa crticom koja spaja ove dve reči. Pravopis nas je samo podsetio da se svaka reč koja ima prefiks foto piše odvojeno […]

fioka ili fijoka

Često koristimo sledeću reč, a sada moramo odagnati kako se kaže pravilno fioka ili fijoka? U srpskom jeziku ispravno je reći fioka. Ovo je imenica koja nije zahtevna i ne zahteva dodatna objašnjenja. Kad je pravopis u pitanju možemo još napomenuti da se ponekad upotrebljava i reč ladica, koja se […]