zaboga ili za boga

Naša bitka sa pravopisnim nedoumicama se nastavlja. Pred nama je pitanje koje se tiče pisanja, jer nam je odavno jasno kako se kaže ispravno sledeća reč. Govorimo o pojmu zaboga, za koji treba da odagnamo da li se piše spojeno ili odvojeno.

Kako se piše pravilno zaboga ili za boga

Pravopis srpskog jezika nalaže da su pravilna oba oblika i zaboga i za boga. Kada želimo da iskažemo da smo začuđeni ili u uzvicima molitve ova reč piše se zajedno, ali ukolio govorimo o prilogu i imenici piše se odvojeno kao dve reči. Razliku u ovim oblicima najbolje ćemo videti kroz primere.

Primeri upotrebe

  • Zaboga kada ćeš prestati više da izmišljaš laži!?
  • Da li znaš ta boga kada se tako ponašaš prema njemu?
  • Nisam znala zaboga da si morao prodati kuću.

 

Leave A Comment?