hijerarhija ili hijararhija

Kako se kaže pravilno hijerarhija ili hijararhija? Teška za izgovor, ali ne toliko komplikovana kada je pravopis u pitanju. U srpskom jeziku ispravno je reći hijerarhija. Nema mnogo gramatičkih pravila u ovoj nedoumici. Moramo samo obratiti pažnju na poreklo ove reči koja dolazi od složene grčke reči hierarchia, koja u […]

hemijska ili hemiska

Kako se kaže ispravno hemijska ili hemiska? Pravilno je u srpskom jeziku reći hemijska. Moramo se osvrnuti na pravopis i gramatiku u svakom slučaju, iako često u razgovoru koristimo istu. Pravilo je da se osnova ne može menajti kada je u pitanju tvorba reči. Ova reč nastala je od reči […]

hvaliti ili faliti

Pred nama je zanimljiva nedoumica. Često koristitmo datu reč, a sada moramo rešiti kako se kaže pravilno hvaliti ili faliti? U srpskom jeziku ispravno je hvaliti. Pravopis je bio jasan da je ovde reč o glagolu hvaliti, koji se koristi kada se nekom udeljuju komplimenti. Glagol faliti, pak ima značenje […]

helihopter ili helikopter

Često u srpskom jeziku možemo čuti nedoumicu kako se kaže ispravno helihopter ili helikopter? Pravilno je helikopter. Nema mnogo objašnjivanja u ovom primeru barem kada je naš pravopis u pitanju. Reč helikopter potiče od grčkih reči heliks i steron, što u prevodu znači spirala i krilo. Možemo odmah preći na […]

hoćemoli ili hoćemo li

Kako se piše pravilno hoćemoli ili hoćemo li? Glagoli uvek imaju spremne nedoumice kojim ćemo se pozabaviti. Tačan odgovor je hoćemo li. Ispravno je pisati reč odvojeno. Pravopis je uvek voljan da nam pruži i dodatna objašnjenja. Pravilo glasi da se upitna rečca li uvek piše razdvojeno od glagola i […]