Kako se pišu pravilno imena sudova

Sledeća nedoumica opet sa sobom nosi veliko i malo slovo. Potrebno je da odagnamo kako se pišu pravilno imena sudova. Sud je institucija i kao takva njen naziv zahteva veliko slovo. Pravopis srpskog jezika nas je podsetio da se u nazivu sudova i drugih institucija velikim slovom piše samo prva […]