Kako se pišu nazivi fakulteta i škola

Kako se pišu nazivi fakulteta i škola, takođe su veoma česta pitanja koja se mogu čuti kada je srpski jezik u pitanju. Odgovore naravno pružiće nam naš pravopis, koji je uvek raspoložen da nam da sva objašnjenja. Kasnije, na nama je samo da ta objašnjenja primenjujemo i poštujemo gramatička pravila. […]