javite ili javi te

Pravopis našeg jezika uvek je pun iznenađenja. Taman što pomislimo da sve znamo iznenadi nas sa narednom nedoumicom. Kako se piše pravilno javite ili javi te? Tačan odgovor na ovo pitanje je javite, spojeno kao jedna reč.

Kako se piše ispravno javite ili javi te

Ustanovili smo da je pravilno napisati prvi oblik javite. Nastavak te koji je inače za drugo lice uvek se piše zajedno sa datim glagolom.

Primeri korišćenja date reči

  • Javite kako ste prošli u putu.
  • Obavezno se javite kada budete završili u sudu.
  • Možete li da mi javite kako je bilo danas u školi?

Leave A Comment?