gorenavedeno ili gore navedeno

Bogat srpski jezik pripremio nam je još jednu nedoumicu. Sada smo u dilemi kako se kaže pravilno gorenavedeno ili gore navedeno. Bilo da je naglašena ili ne prva reč, u svakom slučaju pravilna su oba oblika. Pravopis nalaže da se mogu koristiti i jedan i drugi način.

Kako se piše ispravno gorenavedeno ili gore navedeno

Ukoliko u pisanom tekstu naiđemo na reč gorenavedeno, zapitaćemo se kako da je napišemo. Gramatički je pravilno i jedno i drugo, i spojeno i odvojeno. Konkretni primeri će nam najbliže objasniti kada i kako se koriste ove reči.

Primeri upotrebe

  • Gorenavedeno pisano objašnjenje će razjasniti sve.
  • Da li je gore navedeno pravilo ili nije?
  • Mislim da će biti gore navedeno šta treba da se ponese na izlet.

Leave A Comment?