Doćiću ili doći ću

Još jedna u nizu nedoumica je pred nama. Sada nismo u dilemi kako se kaže određena reč, već ćemo akcenat staviti samo na pravopis. Da li se data reč piše odvojeno ili spojeno, doćiću ili doći ću?

Kako se piše ispravno doćiću ili doći ću

Gramatika srpskog jezika nalaže da se glagoli čiji se infinitive završava na –ći, uvek piše odvojeno od glagova hteti. Tako smo došli do tvrdnje da je pravilno napisati doći ći, odvojeno kao dve reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Kada završim sa poslom doći ću kod vas na kratko.
  • Ukoliko mi se ukaže slobodno vreme doći ću i ja na njenu proslavu.
  • Iako ne volim dečije rođendane doći ću, da se ne naljute.

Leave A Comment?