dali ili da li

Još jedna u nizu gramatičkih nedoumica je pred nama. Rečca li je uvek bila zanimljiva za rešavanje raznih problema, te nam se sad postavlja pitanje kako se piše dali ili da li. Na nama je da odagnamo da li se piše odvojeno ili spojeno.

Kako se piše pravilno dali ili da li

Rečca li u upitnom obliku uvek se piše odvojeno, kada je srpski pravopis u pitanju, pa samim ti dolazimo do zaključka da je jedino ispravno napisati da li, odvojeno kao dve reči.

Primeri upotrebe da li

  • Da li je ona dobro jela, ima dosta do večere?
  • Da li ti je poznato koliko on ima godina?
  • Ukoliko ne znamo da li je ona tamo, ne vredi nam da idemo.

Leave A Comment?