treba ili trebalo

Naredna nedoumica veoma je zanimljiva. Kako se kaže pravilno treba ili trebalo? Glagol trebati interesantan je za izučavanje. Kod njega je neodređeno jedino treće lice jednine, tako da se ispravno koriste oba oblika u zavisnosti od situacije.

Da ne bismo pravili greške na kojima bi nam pravopis zamerio krenućemo sa pravilima koje postavlja srpska gramatika. Glagol trebati u sadašnjem vremenu glasi treba da pišem, treba da pišeš, treba da piše, treba da pišemo, treba da pišete i treba da pišu. Dodatak da posle treba je obavezan.

U prošlom vremenu biće trebalo je da pišem, trebalo je da pišeš, trebalo je da piše, trebalo je da pišemo, trebalo je da pišete i trebalo je da pišu. Bez dodatka da piše se jedino kada se koristi glagol i infinitiv, kao na primer treba pisati, treba voleti itd.

Primeri kako se piše data reč

  • Trebalo je da odem još odavno, ne znam šta me je sprečavalo.
  • Mislim da treba praštati svima, ljudski je.
  • Treba da požurimo kako bismo tamo stigli na vreme.

Leave A Comment?