Banovo brdo ili Banovo Brdo

Srpski pravopis krasi mnoštvo pravila o vlastitim imenicama. Apropo tome postavlja nam se pitanje kako se piše pravilno Banovo brdo ili Banovo brdo. S obzitom da je jasno kako se kaže fokusiraćemo se samo na pisanje, jer je ovde glavni adut veliko slovo.

Kako se piše ispravno Banovo brdo ili Banovo Brdo

Kada je pisanje u pitanju postoji more pravila i zato moramo biti odlični plivači. Vlastite imenice kao što su imena država i gradova pišu se uvek velikim slovima sve reči, ali kada je reč od delovima gradova samo se prva reč piše velikim slovom, tako da je pravilno napisati Banovo brdo. Pogledajmo primere direktno u tekstu kako bi nam bilo jasnije.

Primeri upotrebe

  • Moja majka radi u prodavnici na Banovom brdu.
  • Banovo brdo nam je daleko pa je bolje da se nađemo na nekom drugom mestu.
  • Njegova drugarica iznajmila je stan baš na Banovom brdu.

Leave A Comment?