Banja Luka ili Banjaluka

Često nam imena gradova i država znaju biti komplikovani kada želimo da naš pravopis bude besprekoran. Od tuda dolazi i pitanje kako se kaže pravilno Banja Luka ili Banjaluka. Zanimljivo je da se ispravno i jedno i drugo. Oba oblika se upotrebljavaju i koriste ravnopravno u srpskom jeziku, zavisi od akcenta i toga za koji želite da se odlučite.

Kako se piše pravilno Banja Luka ili Banjaluka

U prethodnim redovima napomenula sam da je pravilno koristiti oba oblika, kako u govoru, tako je i u pisanju. Pravilno je napisati i odvojeno i spojeno. Uglavno se prvi oblik koristi u nominativu, a u ostalim padežima drugi. Potrebno je obratiti pažnju na to da je ovo vlastita imenica kojoj je potrebno veliko slovo na početku. Naredni tekst uputiće nas na konkretne primere.

Primeri upotrebe

  • Banja Luka je moj omiljeni grad u Bosni.
  • Miloš najviše voli da ode u Banjaluku kod bake i deke na leto.
  • Nisi pogrešio kada si mi rekao da će mi se svidti Banjaluka.

Leave A Comment?