ugojio ili ugoio

Da li je ispravno ugojio ili ugoio? Tačan odgovor je ugojio. Kako se kaže pravilno data reč našli smo u rečniku, a pravopis je bio voljan da nam pojasni kako se piše ispravno. Ovde je reč o glagolu ugojiti u prošlom vremenu, te je jasno da suglasnik j ostaje na […]

uglavnom ili u glavnom

Srpski jezik zaista je bogat i veličanstven, a kao takav prepun nedoumica za rešavanje. Kako se piše pravilno reč uglavnom ili u glavnom? Ispravno je koristiti oba oblika u određenim situacijama. Konsultovali smo pravopis kako bismo došli do što jednostavnijeg rešenja. Reč ćemo pisati spojeno ukoliko je koristimo kao prilog […]

udvoje ili u dvoje

Kako se piše ispravno udvoje ili u dvoje? U našem jeziku pravilno je koristiti oba oblika, samo treba obratiti pažnju kada se koji koristi. Osvrnućemo se na pravopis i njegova pravila kako bismo uvideli zašto je to tako. Ukoliko se reč koristi kao prilog koji pokazuje dvoje zajedno u nečemu, […]

neudata ili ne udata

Gde god se nađu glagoli, u blizini su i  pridevi. Kako se piše pravilno neudata ili ne udata? Ispravno je napisati neudata spojeno kao jednu reč. Pravopis je bio voljan da nam da dodatna objašnjenja. Pridevi se od rečce ne ne pišu odvojeno. Ovde imamo pridev neudata koji opisuje reč, […]

ući ću ili ućiću

Glagoli nastavljaju da nam zadaju nedoumice. Kako se piše pravilno ući ću ili ućiću? Da bismo ispoštovali pravopis i gramatiku koristićemo obili ići ću. Ispravno je reč pisati odvojeno. Postoji pravilo u srpskom jeziku koje glasi ukoliko se infinitive glagova završava na -ći uvek ih pišemo razdvojeno od pomoćnog glagola […]

ubiću te ili ubićute

Kako se piše pravilno u srpskom jeziku ubiću te ili ubićute? Možemo ovu frazu, koja je u suštini pretnja, često čuti na našim prostorima, ali sad je pred nama nedoumica te je moramo rešiti, a glavni u njenom rešavanju je pravopis. Glagol ubiti i zamenica tebe-te uvek se pišu razdvojeno, […]

ubrzo ili u brzo ili uskoro

Često upotrebljavamo slične reči koje su sinonimi za istu radnju i znamo svi kako se kaže naredna nedoumica. Sada moramo otkriti i kako se piše pravilno ubrzo ili u brzo ili uskoro. Pravopis nam je otkrio rešenje ove nedoumice. Ispravno je koristi oblike ubrzo ili uskoro, reči koje se pišu […]

ubo ili uboo

Kako se piše ispravno ubo ili uboo? U srpskom jeziku pravilno je napisati ubo, sa jednim o. Zašto je to baš tako sledi u nastavku teksta, a pravila nam zadaje niko drugi nego naš pravopis. Ovde je reč o glagoslom pridevu radnog glagola bosti i on se isključivo piše sa […]

ubijo ili ubio

Kako se kaže pravilno ubijo ili ubio ? Jedna veoma česta nedoumica u srpskom jeziku jeste upravo ova koju nas stvara slovo j. Ispravno je koristiti oblik ubio. Pravopis je bio spreman da nam da objašnjenje na isto. Postoji pravilo da se između i-o ne piše suglasnik j. Ovde govorimo […]

unapred ili u napred

Naredna nedoumica veoma je interesantna. Moramo odagnati kako se piše pravilno unapred ili u napred? U srpskom jeziku koriste se oba oblika, ali drugi samo u slučaju kada se konkretno misli na određenu stvar i tada se reč piše odvojeno. Da bismo ispoštovali pravopis kada govorimo o prilogu koji označava […]