ugojio ili ugoio

Da li je ispravno ugojio ili ugoio? Tačan odgovor je ugojio. Kako se kaže pravilno data reč našli smo u rečniku, a pravopis je bio voljan da nam pojasni kako se piše ispravno.

Ovde je reč o glagolu ugojiti u prošlom vremenu, te je jasno da suglasnik j ostaje na svom mestu. Kroz lica ovaj glagol menja se na sledeći način: ja sam se ugojio, ti si se ugojio, on se ugojio, mi smo se ugojili, vi ste se ugojili i oni su se ugojili. Pređimo na primere kako bismo uvideli primenu ovog glagola.

Primeri upotrebe date reči

  • Miša se ugojio skoro 9 kg prošle zime.
  • Ti si se baš ugojio, moraš početi da vežbaš.
  • Koliko još moram da se trudim da bi se videlo da sam se ugojio?

Leave A Comment?