zgoreg ili s goreg

Nadam se da ste još zainteresovani za rešavanje nedoumica, jer je još jedna zanimljiva pred nama. Znamo kako se kaže prilog za nešto loše, ali zastaćemo kada ga trebamo zapisati. Da li je pravilno zgoreg ili s goreg, pitanje je sad?

Kako se piše ispravno zgoreg ili s goreg

Moramo dobro obratiti pažnju na sva pravila koja nam postavlja pravopis našeg bogatog jezika. Ni jedno od njih ne dozvoljava da se upotrebljava oblik s goreg, te dolazimo do zaključka da je jedino pravilno napisati zgoreg, spojeno kao jednu reč, na čijem početku ponosno stoji suglasnik z.

Primeri upotrebe date reči

  • Nije zgoreg da poneseš jaknu, najvaljuju jak vetar.
  • Da li je zgoreg ako ostavim ovaj domaći za kasnije?
  • Mislim da nije zgoreg popiti kafu pre posla.

Leave A Comment?