zauvek ili za uvek

Pred nama je reč na koju veoma često nailazimo u svakodnevnom životu. Spominjemo je mnogo i nije nam problem kako se kaže, ali da li znamo kako se ona piše ispravno.

Kako se piše pravilno zauvek ili za uvek

U pisanovm tekstu naiđosmo na datu reč i u pomoć nam dotrča naš pravopis, koji nam je otkrio tajnu da je ovde reč o prilogu, te se kao takav piše spojeno kao jedna reč, zauvek. Pogledajmo neke rečenice u kojima je zablistala reč zauvek.

Primeri upotrebe

  • Bez obzira na to što odlzaziš, zauvek ćeš ostati u mom srcu.
  • Da li će zauvek ostati urezani ti citati na klupi?
  • Zauvek ćeš ostati moja najbolja drugarica.

Leave A Comment?