zasigurno ili za sigurno

Taman kad mislite da ne može više da nas iznenadi još, pravopis nam se samo nasmeši i zada novi zadatak. Kako se kaže kada je nešto pouzdano i sigurno? Zasigurno, ali nas muči kako ju je pravilno napisati, spojeno ili odvojeno.

Kako se piše ispravno zasigurno ili za sigurno

Ukoliko u pisanom tekstu koristimo prilog zasigurno, tada je pravilno pisati spojeno kao jednu reč. Isto tako postoji pravilo i kada se ova reč piše odvojeno kao dve reči, a to je kada se akcenat stavlja na reč sigurno. U narednim redovima čekaju nas direktni primeri ovih reči.

Primeri upotrene

  • Moja mama zasigurno dolazi sutra i donosi pitu.
  • Svaka tajna koju si mi rekla čuvana je za sigurno.
  • Zasigurno dolazim na vreme sutra na predavanja.

Leave A Comment?