zapravo ili za pravo

Navikli smo već da u našem jeziku nailazimo na reči koje se mogu koristiti na više načina. Pred nama je nedoumica koja želi da mi rešimo da li se pravilno piše zapravo ili za pravo, odvojeno ili ne? Odgovor se krije u sledećim redovima.

Kako se piše ispravno zapravo ili za pravo

Pravopis našeg divnog jezika propisuje da je ispravno koristiti oba oblika u zavisnosti od situacije. Dakle ukoliko upotrebljavamo datu reč kao rečcu kojom želimo da opišemo nešto upravo tako pisaćemo je spojeno, ali ukoliko se radi o predlogu koji je u kombinaciji sa imenicom ili pridevom piše se odvojeno. Pogledajmo razliku kroz primere.

Primeri upotrebe

  • Oni zapravo ni ne slušaju našu priču.
  • Moj brat je bio neodlučan, ali ipak se odlučio za prava.
  • Umorna, uhvatila sam se za pravo stablo koje se nalazilo pokraj puta.

Leave A Comment?