zabadava ili za badava

Još jedan u nizu priloga ide nam u susret sa blagim osmehom. Želi da nas iskuša da li znamo kako se piše pravilno zabadava, spojeno ili za badava, odvojeno. Međutim mi znamo nekog ko je odličan u gramatici i pozvali smo ga u pomoć.

Kako se piše ispravno zabadava ili za badava

Pogodili ste. Pravopis nam je pomogao i objasnio da se prilog koji označava nešto uzaludno piše spojeno, kao jedna reč. Ispravan je samo taj oblik i ne koristi se ni jedan drugi u srpskom jeziku.

Primeri korišćenja date reči

  • Mislim da je sve ovo što radimo zabadava.
  • Ne možemo preći toliki put, šta ako to bude zabadava.
  • Da li misliš da se oko njega trudim zabadava?

Leave A Comment?