za čas ili začas

Putovanje po lavirintu jezičkih nedoumica se nastavlja. Kako se pravilno piše za čas ili začas? Nismo bili baš sigurni, pa smo pozvali pravopis srpskog jezika u pomoć.

Kako se piše ispravno za čas ili začas

U gramatici srpskog jezika dozvoljeno je koristiti oba oblika, u zavisnosti u kojim situacijama. Ukoliko pominjemo nešto što će se ubrzo desiti napisaćemo zajedno začas, ali ako organizujemo susret predloga i imenice moraćemo da koristimo drugi oblika kada se piše odvojeno za čas.

Primeri upotrebe

  • Evo ubrzaću se, krećemo začas.
  • Nisam ponela sav pribor koji mi je potreban za čas likovne culture.
  • Možemo li začas da porazgovaramo nasamo?

 

Leave A Comment?