popodne ili po podne

Kako se piše pravilno popodne ili po podne? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oba oblika, u zavisnosti šta data reč predstavlja u tom trenutku.

Pravopis nam je dao prosto objašnjenje da ova reč može predstavljati imenicu koja označava doba dana i u tom slučaju potrebno ju je napisati spojeno kao jednu reč. Međutim reč po podne može se korsiti i kao priloška odredba za vreme, te je tada trebamo pisati odvojeno kao dve reči. Ove razlike i njihovu upotrebu najbolje će nam pokazati pripremljeni primeri.

Primeri korišćenja date reči

  • Možemo se videti sutra po podne, tada sam slobodna.
  • Kod nas celo popodne pada kiša i grmi.
  • Projekcija filma je u petak po podne.

Leave A Comment?