nizašta ili ni za šta

Kako se kaže pravilno nizašta ili ni za šta? U srpskom jeziku ispravno je upotrebiti i jednu i drugu varijantu. Pravopis je bio jasan jedino kada je odabir oblika u pitanju i u kojoj situaciji se koriste.

Ukoliko govorimo o nečemo bez razloga, tačnije, kada reč upotrebljavamo kao prilog za nešto uzaludno tada se ova reč piše spojeno, kao jedna reč. Takođe postoji i situacija koja nalaže da se ovaj prilog piše odvojeno kao tri reči, a to je u odričnim rečenicama. Pogledajmo primere koji će nas najbolje uputiti na njihovu primenu u tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Maja tu knjigu ne bi dala ni za šta na svetu.
  • Radićemo nizašta i opet ostati bez novca.
  • Ako odem tamo, nastradaću nizašta.

Leave A Comment?