možete ili može te

Kako se piše ispravno reč možete ili može te? Odgovor na ovo pitanje odao nam je naš verni drug pravopis i on glasi možete. Dakle reč se piše spojeno, kao jedna reč.

Ovde se radi o glagolu moći koji je u drugom licu množine. Ostala lica glase ja mogu, ti možeš, on može, mi možemo, vi možete i oni mogu. Kada smo ustanovili šta je pravilno pogledajmo sada primere koji nam pokazuju primenu ove reči u tekstu.

Primeri upotrebe

  • Možete li mi doneti sutra sva dokumenta?
  • Vi možete i sutra doći sa Majom na tortu.
  • Da li mi možete sada pokazati vaš biznis plan?

Leave A Comment?