javiću ili javi ću

Njegovo veličanstvo glagol ponovo stupa na presto i sada za nas ima još jednu zanimljivu pitalicu. Znamo kako se kaže, no sada proveravamo kako se piše pravilno javiću ili javi ću, odvojeno ili spojeno?

Kako se piše ispravno javiću ili javi ću

Srpski pravopis nalaže da ukoliko se glagol završava na ti može imati dva oblika u budućem vremenu, a to je prost i složen. Ovde je reč od prostom obliku glagola javiti u future i kojeg je pravilno napisati spojeno kao jednu reč.

Primeri upotrebe

  • Javiću ti se čim stignem kući.
  • Hajde javiću ti da li ću ići na predstavu sutra.
  • Javiću vam sve malo kasnije.

Leave A Comment?