jašiti ili jahati

Nastavljamo naše putovanje kroz srpski jezik. Sledeća na putu nam je nedoumica koja glasi kako se kaže pravilno jašiti ili jahati. Tačan odgovor je jahati i on je jedini pravilan i jezički i gramatički.

Kako se piše ispravno jašiti ili jahati

Pravopis nam je već naložio da je ispravno napisati jahati. Ova reč se može koristiti sa mnogim prefiksima koji se pišu spojeno kao što su zajahati, uzjahati i drugi.

Primeri upotrebe

  • Do sledećeg sela potrebno je mnogo jahati.
  • Možemo li jahati konje na hipodromu sutra?
  • Hoćeš li uzjahati tog belog konja, pa da krenemo?

Leave A Comment?