izdaleka ili iz daleka

Pravopisnim zadacima ne nazire se kraj, s obzirom koliko je srpski jezik bogat i šarenolik. Sada nas zanima takođe reč za koju svi odlično znamo kako se kaže, ali nismo sigurni kako ćemo je zapisati. Kako se piše pravilno izdaleka ili iz daleka, otkriće nam naredni pasus.

Kako se piše ispravno izdaleka ili iz daleka

U rešavanju ove nedoumice konsultovali smo srpski pravopis, koji nam je otkrio da je pravilno koristiti oba oblika i izdaleka i iz daleka. Ukoliko reč koristimo kao prilog koji označava nešto iz daljine pravilno je pisati ga spojeno, ali ako se misli na bukvalno značenje i akcenat se stavi na reč daleka tada ćemo pisati odvojeno kao dve reči.

Primeri upotrebe

  • Učinilo mi je izdaleka da su tvoja kola bele boje.
  • Milan je pešačio iz daleka polja do našeg imanja.
  • Ne vidim jasno sve izdaleka, moram prići.

Leave A Comment?