ikakav ili i kakav

Kao i obično pravopis nas izenadi i donese novo gramatičko iznenađenje. Pred nama je još jedna nedoumica koju ćemo zajedničkim snagama rešiti. Poznato nam je kako se kaže, no hajde da odagnamo kako se piše pravilno ikakav ili i kakav.

Kako se piše ispravno ikakav ili i kakav

Srpski pravopis nalaže da se složene zamenice pišu uvek spojeno kao jedna reč, te na taj način dolazimo do zaključka da je pravilno napisati ikakav. Pripremili smo primere koji pokazuju primenu ove reči.

Primeri korišćenja date reči

  • Možete li mi dati ikakav odgovor u toku dana?
  • Imaš li ikakvu ušteđevinu da započnemo neki posao?
  • Nije to ikakav, već poseban dijamant.

Leave A Comment?