gde ćeš ili gdećeš

Nekih opštih pravila moramo se pridržavati kada je bogat srpski jezik u pitanju. Tako je i sa glagolom hoćeš/ćeš koji se u bilo kom licu uvek piše odvojeno od priloga gde. Dakle, ukoliko nam se postavi pitanje kako se kaže gde ćeš ili gdećeš odgovor je jasan. Pravilno je reći gde ćeš.

Kako se piše ispravno gde ćeš ili gdećeš

Pravopis srpskog jezika nalaže, kako smo u gornjem tekstu već spomenuli, da se ova reč piše odvojeno kao dve reči. Jednostavno pravilo tako glasi i moramo ga se pridržavati. Pogledajmo sledeće primere kako bi nam bilo jasnije.

Primeri upotrebe

  • Da li znaš gde ćeš ili ideš bez cilja?
  • Gde ćeš ostaviti toliki prtljag?
  • Ne znam gde ćeš da odeš ako se film završi ranije?

Leave A Comment?