garderoba ili gardaroba

Nastavljamo naše proputovanje kroz gramatičke zagonetke. Sledeće nam se nameće pitanje kako se kaže pravilno garderoba ili gardaroba? Ukoliko želimo da ispoštujemo srpski pravopis ispravno je reće garderoba. Ova reč vodi poreklo od francuske reči koja predstavlja orman, ostavu za stvari.

Kako se piše ispravno garderoba ili gardatoba

Da bi naš pisani tekst u potpunosi bio ispravan i tačan, upotrebićemo oblik garderoba, koji je jedini pravilni. Najbolje ćemo kroz direktne primere videti kada i kako se koristi reč garderoba.

Primeri upotrebe

  • Maja je ostala u garderobi, da bi se što bolje pripremila.
  • Ona prodaje isključivo garderobu, obuću morate kupiti na drugom mestu.
  • Jesi li pozajmila Ivani svoju garderobu?

Leave A Comment?