Dr ili dr.

Kada je srpski pravopis u pitanju skraćenice su uvek imale posebnu draž. Često se vode rasprave kako je ispravno napisati dr ili dr. Da li staviti tačku na kraju ili ne?

Kako se piše pravilno dr ili dr.

U zavisnosti od situacije srpski jezik dozvoljava i jedan i drugi oblik. Ukoliko želimo da napišemo skraćenicu za doktor, ne treba staviti tačku. Međutim ukoliko govorimo o skraćenici za reč drugo, tada je tačka neophodna. Pogledajmo kada se koji oblik koristi kroz primere.

Primeri upotrebe date reči

  • Najpotrebnije su mi čizme, jakna, šal i dr. zimske stvari.
  • Da li će dr Manojlović moći da me pregleda danas?
  • Prestani da jedeš čokoladu, bombone i dr. slatkiše!

Leave A Comment?