DOO ili d.o.o

Putujući kroz srpski pravopis naiđosmo na još jednu zanimljivost. Tražimo odgovor na pitanje kako se piše pravilno skraćenica DOO ili d.o.o. Kao i sa drugim skraćenicama uvek postoje određena gramatička pravila koje moramo poštovati.

Kako se piše ispravno DOO ili d.o.o.

Što se tiče pisanog teksta u srpskom jeziku koriste se oba oblika, i sa tačkama i bez njih. Jedino je bitno kada se koristi koji oblik. Ukoliko skraćenicu zapisujemo velikim slovima tačke nisu potrebne, kao ni razmaci, ali ako pišemo malim slovima d.o.o. tada su tačke obavezne između.

Primeri korišćenja datih reči

  • DOO Pantić je veoma ozbiljna i uspešna firma.
  • Da li moramo firmu registrovati kao d.o.o. ili kao zanatsku radnju?
  • Koliko je DOO Milanović ostvario profita prošle godine?

Leave A Comment?