djete ili dijete

Naredno pitanje koje nas muči je kako se kaže pravilno djete ili dijete? Na ovo pitanje mnogi su davali različite odgovore, ali postoji pravilo gde se dokazuje velika razlika između ekavice i ijekavice. Tako dolazimo do rešenja da je pravilno reći dijete.

Kako se piše ispravno djete ili dijete

Da bismo ispoštovali srpski pravopis u pisanom tekstu pridržavaćemo se ispravnosti i pisati dijete. Jednostavno je ijekavica u pitanju, a ne gramatičke i pravopisne promene.

Primeri upotrebe date reči

  • Da li je ovo dijete ručalo nešto danas?
  • Koliko godina ima Ivanino dijete?
  • Naše dijete veoma je nadareno za muziku, svira violinu.

Leave A Comment?