dijalog ili dialog

Pred nama je još jedan gramatički izazov. Postavlja nam se pitanje  kako se kaže pravilno dijalig ili dialog? Da bismo bili sigurni da govorimo ispravno osvrnućemo se na pravopis i shvatiti da je tačan odgovor dijalog.

Kako se piše ispravno dijalog ili dialog 

Srpski jezik je veoma zanimljiv za nas gramatičke istraživače. Kako ćemo napisati datu reč podsetiće nas staro pravilo da se suglasnik j uvek piše između suglasnika i-a. Tako dođosmo do rešenja – dijalog. Pređimo na direktne primere kako bi shvatili kako se koristi ova reč.

Primeri upotrebe

  • Naš dijalog se neće dobro završiti.
  • Da li si slušao dijalog Mije i Ane juče?
  • Ne želim da ulazim ni u kakve dijaloge, jer će doći do svađe.

Leave A Comment?