s nama ili sa nama

Kako se kaže pravilno s nama ili sa nama? U srpskom jeziku može se koristiti oba oblika podjednako. Pravopis je samo želeo da nas podseti na jednu stvar.

Ukoliko se opredelimo na oblik s nama, bilo bi poželjno upotrebiti i apostrof iz tih razloga preporučljivije je koristiti oblik sa nama. Kako se piše ispravno ova reč uvidećemo iz narednih primera.

Primeri korišćenja date reči

  • Hoćete li sa nama sutra na žurku?
  • Možete poći sa nama našim kolima, ako nemate prevoz.
  • Nije vam sigurno lako sa nama tvrdoglavima.

Leave A Comment?