shvati ili svati

Kako se kaže pravilno shvati ili svati? Po svim gramatičkim i jezičkim pravilima ispravno je koristiti oblik shvati. Pravopis je naravno bio raspoložen da podeli sa nama još neke detalje u vezi ove nedoumice.

Ovde je reč o glagolu shvatiti, koji se po licima menja ja shvatam, ti shvataš, oni shvataju, mi shvatamo, vi shvatate i oni shvataju. Naredni primeri koje smo pripremili uputiće nas na to kako se piše pravilno ova reč.

Primeri korišćenja date reči

  • Shvati više da je među nama gotovo i nastavi dalje.
  • Toliko puta si pokušao da dobiješ premiju, shvati da su šanse premale.
  • Molim te, shvati me i poštuj moje mišljenje.

Leave A Comment?