predamnom ili preda mnom

Svi smo čuli za naredni izraz i znamo kako se kaže, ali sada nas zanima kako se piše pravilno predamnom ili preda mnom. Gramatički je ispravno napisati preda mnom, odvojeno.

Pravopis srpskog jezika, koji je uvek raspoložen za saradnju, otkrio nam je da se složene reči koje su se udružile sa prefiksom preda uvek pišu razdvojeno, kao dve reči. Ovo pravilo najbolje ćemo videti kroz sledeće primere.

Primeri upotrebe date reči

  • Izašao je preda mnom i ispričao sve kako je bilo.
  • Da li te nije sramota da se preda mnom tako izražavaš?
  • Petar je preda mnom jako fin i kulturan.

Leave A Comment?