predpostavljam ili pretpostavljam

Kako se kaže pravilno predpostavljam ili pretpostavljam? U srpskom jeziku ispravno je koristiti oblik pretpostavljam, a zašto je to tako saznaćemo kada kontaktiramo naš verni pravopis.

Da bismo bili gramatički ispravni ustanovili smo koji oblik trebamo koristiti, a glasovna promena koju ovde primećujemo je jednačenje suglasnika po zvučnosti. Pripremili smo nekolicinu primera koji će nam pokazati kako se piše ova reč u direktnom tekstu.

Primeri korišćenja date reči

  • Pretpostavljam da ste ugovor već pročitali.
  • Ne možemo da pretpostavljamo, moramo biti sigurni u to.
  • Nina pretpostavlja da je u redu da ponese toliko stvari.

Leave A Comment?