Auta ili auti

Da bi smo rešili sledeću gramatičku nedoumicu opet ćemo u pomoć pozvati dobre stare padeže. Postavlja se pitanje kako se kaže pravilno auta ili auti? Da bi smo bili sigurni da je naš odgovor tačan oslonićemo se na pravopis, koji nam kazuje da je ovde reč o nominativu množine reči auto. Dakle, ispravno je napisati i jedno i drugo. To objašnjava činjenica da u množini reč auto može biti i mškog i srenjeg roda.

Kako se piše ispravno reč auta ili auti

Ukoliko želimo da napišemo množinu reči auto pravilno je da napišemo i auta i auti, izbor je naš. Ovoje imenica koja nije vlastita i ne treba veliko slovo na početku. Pišemo je malim slovom, spojeno kao jednu reč. Naredni redovi predstaviće nam neke primere njenog korišćenja u samom tekstu.

Primeri upotrebe

  • Svi auti njegovog tate su limuzine i svima se sviđaju.
  • Hajdemo do placa da vidimo kakvih auta sve ima na prodaju na rate.
  • Mislim da Mića ima najlepšu kolekciju auta.

Leave A Comment?