Aminokiseline ili amino-kiseline

Srpski jezik veoma lep i bogat i kao takav dovodi nas do mnoštva pitanja. Jedno do njih je kako se kaže ili kako se pišu određene reči. U slučaju kada su glavni akteri polusložene reči mnoga mišljenja se mimoilaze. Pravopis našeg jezika u mnogim situacijama nalaže nam upravo suprotno od onoga kako bismo mi napisali.

Kako se piše pravilno reč aminokiseline ili amino-kiseline

Pomenuta reč označava jedno organsko jedinjenje koje je jedinka nepromenjivo. Ne odnosi se na bilo koju drugu kiselinu te su mnogi smatrali da se treba napisati spojeno Međutim to je trik i relativna greška. Jedino ispravno je napisati amino-kiseline, sa crticom između reči.

Primeri kada i gde se može upotrebiti reč amino-kiseline

  • Moj suprug od kada trenira redovno konzumira amino-kiseline.
  • Amino-kiseline igraju veoma važnu ulogu u ishrani i skidanju viška kilograma.
  • Treneri preporučuju redovno uzimanje amino-kiselina.

Leave A Comment?