Aminokiseline ili amino-kiseline

Srpski jezik veoma lep i bogat i kao takav dovodi nas do mnoštva pitanja. Jedno do njih je kako se kaže ili kako se pišu određene reči. U slučaju kada su glavni akteri polusložene reči mnoga mišljenja se mimoilaze. Pravopis našeg jezika u mnogim situacijama nalaže nam upravo suprotno od […]