A priori ili apriori

U moru bogatog rečnika srpskog jezika mnogi će se zapitati kako se kaže reč apriori, a još veće pitanje je kako se piše da li a priori ili apriori. Reč apriori osveženje je za pravopis, a pretežno se koristi kada govorimo o nekoj radnji koja se dešava bez prethodne provere, […]