žurki ili žurci

Sledeće zagonetka veoma je zanimljiva, jer ste se sigurno nekada našli u dilemi kako se kaže pravilno žurki ili žurci. Odgovor je još zanimljiviji jer nam otkriva da po gramatici srpkog jezika možemo koristiti oba oblika.

Kako se piše ispravno žurki ili žurci

Pravopis srpskog jezika otkriće nam jednu malu tajnu kada je imenica žurka u pitanju. Lokativ i dativ ove imenice glase žurci i žurki, te na taj način spoznajemo da su pravilna oba oblika i oba se podjednako koriste kako u pisanju tako i u izgovoru.

Primeri upotrebe

  • Da li ste bili sinoć kod Mice na žurci?
  • Prošli mesec bilo je zaista mnogo žurki na kojima si bio.
  • Nije hteo da prizna da li je bio na privatnoj žurci ili u klubu.

Leave A Comment?