zovi ili zovni

Takođe veoma bitni u srpskom jeziku jesu gospoda glagoli. Oni umeju biti veoma zagonetni i interesantni. Zadali su nam zadatak. Ako ste spremni možemo početi da rešavamo kako se kaže tačno zovi ili zovni. Odgovor na ovo pitanje je da je pravilno koristiti oba oblika podjednako.

Kako se piše ispravno zovi ili zovni

Da bismo ispoštovali pravopis koristićemo i jedan i drugi oblik u pisanom tekstu. U ovoj nedoumici pominje se trajni glagol zvati i svršeni glagol zovnuti. Češće je u upotrebi prvi oblik, ali nije pogrešno upotrebiti ni reč zovni.

Primeri upotrebe

  • Zovi me kad stigneš kući da znam da si dobro.
  • Mogli smo zovnuti Petroviće na kafu?
  • Majo zovi brata da dođe na ručak.

Leave A Comment?